Faculty

Department of Chemical Science and Engineering 

Naohiro Yoshida
Sakae Toyoda 

Keita Yamada
Shohei Hattori
 

Collaborative faculties,Researcher

Yasuko Kasai
Naohiko Ohkouchi
Mayuko Nakagawa
Alexis Gilbert
Zhang Naizhong

 

Students

Doctor course student

Kushi Kudo
Kota Kuribayashi
Akira Inagaki
Keiichi Kuzunuki
Tamaki Fujinawa
Takayoshi Yamada
Sakiko Ishino
Kazuki Kamezaki

 

Master course student

Sho Fujiwara
Naoyuki Kawakami
Keisuke Shimizu
Atsushi Hirakawa
Masaki Watanabe
Takahito Kakimoto
Hiroaki Hamashima
Yuma Watanabe
Nunez Palma,Yoshio
Kohei Kamei
Asuka Tsuruta
Jo Fushimi
Kenta Miyazawa